(tỉnh Phú Yên) Báo giá Sắt Thép tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019.

Thông tin mô tả

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
(Đại lý Sắt Thép cấp 1)
Chuyên BÁN BUÔN các loại : Thép xây dựng, thép hình (V, U, I, H), thép xà gồ chữ U, chữ C, xà gồ chữ Z, thép hộp đen, thép hộp kẽm, thép ống, thép ống kẽm, thép vuông đặc, thép lá, thép công cụ dụng cụ, thép tấm, thép lá, gia công kết cấu, gia công chi tiết, gia công mạ kẽm nhúng nóng các loại sắt thép, sơn màu các loại sắt thép.
Ghi chú :
Quý khách hàng gửi yêu cầu báo giá vào hòm thư hoặc FAX của Việt Cường
(Có triết khấu thanh toán, triết khấu sản lượng và hoa hồng bán hàng)
Có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất, hóa đơn GTGT.
Có xe vận chuyển đến kho bên mua, đến chân công trình bên mua.
Liên hệ: Hoàng Việt (PT. kinh doanh), Email: jscvietcuong@gmail.com
Điện thoại: 0904.099.863/ 038.454.6668 / 0912.925.032 (Zalo: 038.454.6668)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Tag: Bảng giá sắt thép mới nhất (Cập nhật ngày 01/8/2019) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép rẻ nhất tại Phú Yên tháng 8 năm 2019. Địa chỉ mua sắt thép rẻ nhất tại Phú Yên tháng 8 năm 2019. Danh bạ công ty bán sắt thép tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Địa điểm bán sắt thép tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Tên đại lý bán sắt thép tại Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất, rẻ nhất tại thành phố Tuy Hòa tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại thị xã Sông Cầu Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Đông Hòa Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Đồng Xuân Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Phú Hòa Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Sơn Hòa tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Sông Hinh tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Tây Hòa Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép mới nhất; rẻ nhất tại huyện Tuy An Phú Yên tháng 8 năm 2019. Địa chỉ công ty chuyên bán thép làm cột điện; Xà sứ điện tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Danh bạ công ty bán thép làm kết cấu tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Địa chỉ mua sắt thép rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt thép bán buôn tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá đại lý sắt thép tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hình (V; I; U; H; L); thép tấm; thép hộp; thép ống; thép lập Là; thép vuông đặc tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) cắt theo quy cách rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là ,Thép La 30 (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là ,Tháp La 40 (dày 3 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép Lập Là, thép La 50 (dày 3 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 15 ly) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép La, thép Lập Là 60 (dày 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 11 ly; 13 ly; 16 ly) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép dẹt (30; 40; 50; 60; 70; 100) cắt theo quy cách rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép La làm thanh dẫn điện (30mm; 40mm; 50mm; 60mm) dùng để mạ kẽm nhúng nóng tháng 8 năm 2019 tại tỉnh Phú Yên. Bảng giá sắt góc (v50; v60; v63; v65; v70; v75; v80; v90; v100; v120; v130; v150; v175; v200) rẻ tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc (L50x6; L65x8; L70x8; L80x10; L90x10; L100x12; L130x15) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L100; L120; L130; L150; L175 (Mác SS540) làm cột điện tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L50 (L50x50x5; L50x50x4; L50x50x6) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L60 (L60x60x4; L60x60x5; L60x60x6) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L63 (L63x63x5; L63x63x6) cắt theo quy cách mạ tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L65 (L65x65x5; L65x65x6; L65x65x8) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L70 (L70x5; L70x6; L70x7; L70x8) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L80 (L80x6; L80x7; L80x8; L80x10) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L90 (L90x6; L90x7; L90x8; L90x9; L90x10) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L100 (L100x100x10; L100x100x8; L100x100x7) cắt theo quy cách tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019.Bảng giá thép góc L120 (L120x120x12; L120x120x10; L120x120x8) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L130 (L130x130x12; L130x130x10; L130x130x9) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L150 (L150x150x10; L150x150x12; L150x150x15) rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép góc L175 (L175x175x12; L175x175x15) cắt theo quy cách rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt chữ U (từ U100 đến U400) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019.Bảng giá sắt chữ U (U100; U120; U140; U160) cắt theo quy cách tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U100x46x4.5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U120x52x4.8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U140*5*4.9 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U160x64x5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U150x75x6.5x10; thép U180.74x5.1; thép U180x68x7 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép U200x76x5.2; Thép U200x80x7.5; Thép U250x78x7; Thép U300x85x7 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt chữ I (từ i100 đến i400) rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép chữ I (Thép i10; Thép i120; Thép i150) cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép I 100x55x4,5 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép I 120x64 x4,8 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép I 150x75x5x7 cắt theo quy cách mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép I 200x100x5.5x8; Thép I 250x125x6x9; Thép I300x150x6.5x9 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép I194x150x6x9; Thép I248x124x5x8; Thép i298x149x5x8 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt chữ H (từ H100 đến H400) rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép chữ H (từ H100 đến H200) cắt theo quy cách tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép H100x100x6x8; Thép H125x125x6.5x9; Thép H150x150x7x10 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép H200x200x8x12; Thép H250x250x9x14; Thép H300x300x10x15 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt hộp (40x40; 50x50; 100x100; 150x150; 50x100; 100x150; 100x200) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp đen 40x40 (dày 1 4 ly; 1.2 ly; 1.8 ly; 2 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hộp 50x50 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly) tại tỉnh Phú Yên 2019. Bảng giá thép hộp 100x100 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly; 4.5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hộp 150x150 (dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hộp 50x100 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly; 4.5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hộp 100x150 (dày 2 lt; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép hộp 100x200 (dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm (40x40; 50x50; 100x100; 150x150; 50x100; 100x15; 100x200) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 40x40 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly) giá rẻ tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 50x50 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 100x100 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly; 4.5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 150x150 (dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 50x100 (dày 1.4 ly; 1.8 ly; 2.3 ly; 3.2 ly; 4 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 100x150 (dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá hộp kẽm 100x200 (dày 2 ly; 2.5 ly; 3 ly; 3.5 ly; 4 ly; 4.5 ly; 5 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Báo giá thép ống đen (D50; D60; D76; D90; D100; D110; D130; D150 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá ống kẽm (D50A; D60A; D76A; D100A; D130A; D150A) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá ống kẽm (d48.1; d59.9; d76.5; d88.3; d108; d113.5; d128.6) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép ống không hàn (Ống đúc): D60; D76; D90; D100; D110; D130; D150; D200 tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá sắt tấm (từ 2 ly đến 200 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép tấm 2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly; 14 ly; 16 ly; 18 ly 20 ly tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá đại lý thép tôn tấm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép tấm cắt theo quy cách (2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly 14 ly) rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép bản mã (3 ly; 5 ly; 6 ly; 8 ly; 10 ly; 12 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép chống trượt (2 ly; 3 ly; 5 ly; 6 ly; 10 ly) rẻ nhất tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép La; thép Lập Là (30mm; 40mm; 50mm; 60mm; 70mm) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép dẹt, thép La 30mm (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép dẹt, thép La 40mm (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép dẹt; Thép La 50 (dày 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 15 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép dẹt; Thép La 60mm (dày 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly; 13 ly; 15 ly; 16 ly) tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019. Bảng giá thép La làm thanh dẫn điện (30; 40; 50; 60) mạ kẽm tại tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2019.

Liên kết hữu ích: xe du lịch đà năngxe du lich da nangthuê xe du lịch đà nẵngthue xe du lich da nangxe du lịch tại đà nẵngxe du lich tai da nangthuê xe du lịch tại đà nẵngthue xe du lich tai da nang, hút hầm cầu đà nẵnghut ham cau da nang, hút hầm cầu tại đà nẵnghut ham cau tai da nangxe du lịch daklakxe du lich dak lakthuê  xe du lịch daklakxe du lịch quy nhơnthuê xe du lịch quy nhơn,

  • Hình ảnh (15)
  • Bản đồ
Thông tin tin rao
Dịch vụ thiết kế, xây dựng
03/08/2019
20/12/2020
Hoàng Việt
Công ty Cổ Phần Thương Mại thép Việt Cường .
0904099863
0904099863
jscvietcuong@gmail.com

Tin rao cùng khu vực

P Xuân Đài - TX Sông Cầu
21/09/2020
Rao Vặt Phú Yên
P Xuân Đài - TX Sông Cầu
15/05/2020
Cho thuê xe
P Xuân Đài - TX Sông Cầu
25/03/2020
Bán nhà đất
P Xuân Đài - TX Sông Cầu
25/03/2020
Bán nhà đất
P Xuân Đài - TX Sông Cầu
07/02/2020
Bán nhà đất
P Xuân Đài - TX Sông Cầu
04/02/2020
Bán nhà đất

Tìm kiếm tin rao

Rao Vặt Miễn Phí Phú Yên

Điện thoại: 0916 485 699 - 0906 483 699

Email : chophuyen.vn@gmail.com

Địa chỉ: 87 Lê Trung Kiên - Phường 2 - Tp Tuy Hòa- Phú Yên

Copyright © 2016 - Chophuyen.vn